serveis

servei a la persona

Servei dirigit a la persona amb diversitat funcional per tal d’obtenir el recolzament i els suports necessaris per inserir-se al món laboral ordinari i dissenyar el seu projecte de vida adulta.

S’ofereix:

SUPORT i SEGUIMENT en el projecte de vida personal per garantir una inclusió real i estable en l’àmbit laboral, personal i social.

FORMACIÓ en habilitats laborals i actitudinals.

ELABORACIÓ i desenvolupament de plans individuals d’inserció.

MEDIACIÓ amb el sector empresarial.

OCUPACIÓ.

SEGUIMENT post-contractació.

INFORMACIÓ i assessorament familiar.

COORDINACIÓ amb la xarxa de recursos comunitaris.

Serveis d’ATENCIÓ en funció de les necessitats personals: oci, habitatge, psicològic, treball social, famílies…

ACOMPANYAMENT en el procés de creixement.

ESTADES FORMATIVES en l’empresa.

servei a les empreses

Servei per facilitar la contractació de les persones amb diversitat funcional, establint canals de comunicació continus perquè l’entorn laboral ordinari senti que forma part del projecte.

S’ofereix:

PROMOCIONAR l’empresa com empresa socialment responsable i compromesa amb la societat.

INFORMACIÓ, assessorament i gestió de la LISMI (Llei d’Integració Social del Minusvàlid).

ASSESSORAR i INFORMAR a l’empresa de les necessitats de la persona contractada per tal de conèixer el seu ritme de treball i tenir en compte les seves habilitats i dificultats.

Proporcionar ESTADES FORMATIVES per assessorament i orientació a les persones de l’entorn laboral proper.

Promoure la INCORPORACIÓ de persones amb diversitat funcional.

ACOMPANYAMENT i seguiment en el procés d’inserció i durant el període de contracte laboral.

Cobrir demandes d’EXTERNALITZACIÓ en tasques temporals

Subvenció de projecte singular

Promou

Amb el finançament de

Patrocinadors

Logo Integra