la missió

La nostra missió és oferir serveis a la PERSONA amb diversitat funcional, tenint en compte les seves CAPACITATS i facilitant els suports necessaris per augmentar la seva AUTONOMIA, i que senti que forma part de la societat com a CIUTADÀ DE PLE DRET.

valors

El RESPECTE a les persones.
El COMPROMÍS amb la igualtat d’oportunitats.
La HONESTEDAT en la conducta.
La TRANSPARÈNCIA en la gestió.
La PARTICIPACIÓ establint vincles amb la comunitat.
La IMPLICACIÓ de l’equip humà.
La VOLUNTAT de cercar noves eines i mètodes.

Subvenció de projecte singular

Promou

Amb el finançament de

Patrocinadors

Logo Integra